धानबालीमा लाग्ने प्रमुख रोगहरु
झारपातका कारण कृषि उत्पादनमा ह्रास आउँदै गएको प्रति सबै सचेत बन्नुपर्छ
कृषि ज्ञान केन्द्र धादिङ