कृषि विकास कार्यालय, धादिङको वेभसाइटमा यहाँलाई हार्दिक स्वागत छ


सूचना

बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
सयपत्री फूल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सूचना 2080-12-19 Closed !!!
कृषि यन्त्र/औजार/उपकरण को सम्झौता सम्बन्धी सूचना 2080-12-16 Closed !!!
साना सिंचाई कार्यक्रममा छनौट भएका संस्थाहरुले सम्झौता सम्बन्धमा सूचना 2080-11-22 Closed !!!

प्रकाशनहरु

कृषि यन्त्र/औजार/उपकरण आपूर्तिका लागि शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्न चाहिने स्पेशिफिकेशनको फारम
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
प्रांगारिक मल वितरण कार्यक्रम कार्यविधि
कृषि यान्त्रीकरण तथा प्रविधि प्रबर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९
कृषि विकास निर्देसनालय, बागमती प्रदेशको बार्षिक पुस्तिका २०७७-७८
आलुको दादे रोग
सुचिकृत जातहरुको विवरण 2080-03-30
कृषि तथा पशुपन्छी डायरी २०८०
कृषि यन्त्र/औजार/उपकरण आपूर्तिका लागि शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्न चाहिने स्पेशिफिकेशनको फारम
कृषि विकास कार्यक्रमको लागि प्रस्तावना पेश गर्ने फर्मेट
कृषि विकास कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि, २०८०
प्रांगारिक मल वितरण कार्यक्रम कार्यविधि
कृषि यान्त्रीकरण तथा प्रविधि प्रबर्धन कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि २०७९
साना सिंचाई कार्यक्रम