Total Notice: 15
बिषय जारी मिति फाईल अन्तिम म्याद
सयपत्री फूल खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमको सूचना 2080-12-19 Closed !!!
कृषि यन्त्र/औजार/उपकरण को सम्झौता सम्बन्धी सूचना 2080-12-16 Closed !!!
साना सिंचाई कार्यक्रममा छनौट भएका संस्थाहरुले सम्झौता सम्बन्धमा सूचना 2080-11-22 Closed !!!
रैथाने बाली मूल्य शृंखला प्रवर्द्धन कार्यक्रम 2080-11-17 Closed !!!
खाद्यप्रणाली रुपान्तरणका लागि मागमा आधारित जिविकोपार्जन सहयोग कार्यक्रम सम्झौता सम्बन्धी सूचना 2080-11-15 Closed !!!
कृषि यन्त्र/औजार/उपकरण आपूर्तिका लागि शिलबन्दी प्रस्ताव पेश गर्न चाहिने स्पेशिफिकेशनको फारम 2080-11-15 Closed !!!
कृषि यन्त्र सम्बन्धि शिलबन्दी दरभाउ पत्र र सूचीकृत हुने सम्बन्धि सूचना 2080-11-15 Closed !!!
उच्च प्रविधियुक्त संरक्षित संरचनामा तरकारी खेती कार्यक्रम सम्बन्धी सम्झौता 2080-11-06 Closed !!!
व्यवसायिक तरकारी खेती प्रवर्द्धन कार्यक्रमको लागि सम्झौता 2080-10-25 Closed !!!
चैतेधान विकास कार्यक्रम र व्यवसायिक कृषि उत्पादन केन्द्र (धान ब्लक) विकास कार्यक्रम सम्झौताको लागि सूचना 2080-10-17 Closed !!!